Golden Jubilee – Slogan and Logo Design Competition

Slogan Competition Slogan should be in Marathi. Although it is not mandatory, we encourage you to incorporate Chicago in Slogan. Slogan need to include key…

Continue Reading... Golden Jubilee – Slogan and Logo Design Competition

Golden Jubilee – Natak and Ekaankika

२०१९ हे मंडळाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षी आयोजित करण्यात येणारे सर्वच कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर आणि दिमाखात साजरे करण्यात येणार आहेत. या वर्षी रसिकांना उत्तमोत्तम…

Continue Reading... Golden Jubilee – Natak and Ekaankika

Golden Jubilee – Variety of Entertainment Programs

२०१९ हे मंडळाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षी आयोजित करण्यात येणारे सर्वच कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर आणि दिमाखात साजरे करण्यात येणार आहेत. या वर्षी रसिकांना उत्तमोत्तम…

Continue Reading... Golden Jubilee – Variety of Entertainment Programs