Home


MMC 2024मंडळी, ४ मे रोजी आम्ही एक विशेष कार्यक्रम आखला आहे. या कार्यक्रमासाठी तुम्हाला आग्रहाचे निमंत्रण आहे. या कार्यक्रमाची सुरुवात सत्यनारायणाच्या पूजेने होईल. आरती आणि प्रसादानंतर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि ढोल-ताशाचा कार्यक्रम होईल. त्यानंतरच्या सुग्रास भोजनात आपण पुरणपोळ्यांचा आस्वाद घेऊ शकाल. 

भोजनानंतर स्थानिक गुणी कलाकार आपल्यासमोर सादर करतील — वसंत सबनीस लिखित, अनुपमा धारकर दिग्दर्शित एक नर्मविनोदी नाटक ‘सौजन्याची ऐशी तैशी’!!
या खुमासदार नाटकाच्या मध्यंतरात गप्पांबरोबरच चहाचा आनंद लुटता येईल.

कार्यक्रमाची रूपरेषा:

दिनांक — ४ मे २०२४, शनिवार.
स्थळ — Forest View Education Center,
           2201 S Goebbert Rd, Arlington Heights, IL 60005
वेळा:  सकाळी —
– १०.०० ते ११.०० – सत्यनारायण पूजा
– ११.३० ते १२.०० – सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि ढोल ताशा.
दुपारी —
– १२.०० ते २.०० – सुग्रास भोजन
– २.०० ते  ५.०० – नाटक.

मनोरंजनाबरोबरच परंपरा जपणारा हा कार्यक्रम तुम्हाला नक्कीच आवडेल याची आम्हाला खात्री आहे. लवकरात लवकर मित्र व परिवारासकट या कार्यक्रमाची तिकिटे काढावी अशी विनंती.

आपली नम्र, 
MMC कार्यकारिणी २०२४

Posted in 2024, Events | Comments Off on MMC 2024