Home

Advertisements
 
 
 

 

Announcements

  Upcoming Events

  Sep
  14
  Sun
  2014
  Ganesh Chaturthi Celebration @ The Hindu Temple Of Greater Chicago
  Sep 14 @ 10:00 AM – 6:00 PM

  ॐगंगणपतयेनमः!

  IMG_0912

   

  नमस्कारमंडळी,
  सालाबादप्रमाणे, यंदाहीमहाराष्ट्रमंडळाचागणेशउत्सव, १४सप्टेंबररोजी Lemont Temple येथेसाजराकरण्याचेयोजिलेआहे. कार्यसिद्धीसनेण्यासस्वतःश्रीसमर्थआहेत, तरीयामंगलप्रसंगीउपस्थितराहून, आपल्यासर्वांचेच, संस्कृतीआणिपरंपराजपण्याचेजेकार्यमंडळाच्यामाध्यमातूनचालवलेआहे, त्यासहातभारलावावाहिआग्रहाचीआणिनम्रविनंती.

  कार्यक्रमाचीरूपरेषाखालीलप्रमाणे,

  सकाळी १०:३० – ११:३०     Registration/Tea, Coffee

  सकाळी १०:३० – ११:३०     गणपती पूजा

  सकाळी १०:३० – ११:३०     Ganapati making workshop for Kids

  सकाळी ११:३० – १२:००     गणपती आरती

  दुपारी १२:०० – ०१:३०        Lunch

  दुपारी ०१:३० – ०५:००        करमणुकीचे कार्यक्रम

  संध्या. ०५:०० – ०५:३०       गणपती आरती

  संध्या. ०५:३० – ०६:००       श्री विसर्जन मिरवणूक

  याकार्यक्रमाचीठळकवैशिष्ठ्ये,

  चिमणराव ते गांधी

  Chimanrao-Te-Gandhi

  श्री. दिलीप प्रभावळकर यांचा बहुरूपी talk-show.

  आसू आणि हसू , कला आणि विद्या यांचा सुंदर संयोग.

  श्रीविसर्जनमिरवणूक – गणपतीविसर्जनम्हटलेकि, आठवतोतोअथांगजनसमुदाय, अमर्यादउत्साह, रस्ताभरकाढलेल्यारांगोळ्या, रोषणाईसकटसंथगतीनेचाललेलीश्रीचीस्वारी, रस्त्याच्यादुतर्फालोटलेलेअलोटभक्तगण , ढोल, ताशे, लेझीमयांच्यातालावरथिरकणारीपाउले, नाचावलेलेझेंडे, मराठमोळेसार्थसमाधानआणिशेवटी, वाटणारीसाहजिकहुरहूर. याभावनांच्याहिंदोळ्यांवरीलहेलकावेअनुभवूया, यावर्षीच्यागणपतीविसर्जनमिरवणुकीत.
  मंडळाच्यायावर्षीच्याविसर्जनमिरवणुकीत, श्रींचीपालखी, ढोल, ताशे, लेझीमच्यातालावर, गुलालउडवत Lemont Temple च्याआवारातूनवाजतगाजतविसर्जनतलावावरसंध्याकाळीसहावाजतापोहोचेल.

  Let’s make this Ganapati event also successful just like all prior events.

  Registration:

  RSVP will be open till 11th September or till all seats are sold out.
  1. MMC Patron Members: Please Email karyakarini@mahamandalchicago.org for your RSVP.
  2. MMC Members:  MMC Members – Click HERE to RSVP.

  $22 for Grown-ups (Age 10 and above).
  $14 for Kids (Age 4 to 10 years).
  Kids under 5 Years can accompany free. (Please RSVP to allow exact count)

  1. MMC Non Members:  MMC Non Members - Click HERE to RSVP

  $27 for Grown-ups (Age10 and above)
  $19 for Kids (Age 4 to 10 years).
  Kids under 5 Years can accompany free.  (Please RSVP to allow exact count)

  4. Walk-Ins: 

       Walk In Rates are $29 per person (For Members & Non Members after 11th Sept.). Due to the Seating arrangement limitations and Food catering quantity, we request to RSVP in time.

       In case you decide to walk-in, kindly call Sanjay Marathe @ (630) 915-2970 and confirm.

  Payment and Billing: 

  Check Payment policy on MMC website.

  Refund/Cancellation Policy

  Check Refund policy on MMC website

  Oct
  4
  Sat
  2014
  Feed My Starving Children @ FMSC
  Oct 4 @ 2:00 PM – 4:00 PM

  photo470

  Maharashtra Mandal Chicago brings Naperville, Aurora, plainfield and neighboring suburbs residents an opportunity to participate in the “Feed My starving Children” Community service program.

  It is a volunteer opportunity to pack food for needy children around the world…..