Home

Latest News
MMC Navaratri Utsav - Sep 30, 2017 - 7:30PM - 11:00 PM - RSVP is now open, Next Event - MMC Diwali - 4th Nov 2017

 


 

Garaba_2017

दुर्गे दुर्घट भारी तुजवीण संसारी  | अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी ||

नमस्कार मंडळी,

गणपतीचा कार्यक्रम अगदी झोकात केल्यानंतर, आता मंडळ नवरात्रीचा कार्यक्रम साजरा करायला तयार आहे. यावेळी गरब्याला  live orchestra च्या तालावर पावलं थिरकतील आणि दांडियाला सुमधुर गाण्यांच्या ठेक्यावर टिपऱ्या ताल धरतील.

स्थळ     : संत निरंकारी सत्संग भवन

            1S750 IL-59, West Chicago, IL 60185

दिनांक  : ३० सप्टेंबर २०१७

वेळ       : सायंकाळी ७:३० ते रात्रौ ११

RSVP: please RSVP at www.mahamandalchicago.org

MMC 2017 Premium Pass Holders – Your RSVP is already registered.

Members & non Members Adults & Kids (5 years and above): $6 – click here

$6 includes unlimited fun and $5 food coupons (these can be exchanged to purchase food at the venue)

*Additional food coupons can be cash purchased at the venue

Please visit MMC Classified Page at http://www.mahamandalchicago.org/?page_id=6749